Regulaminy promocji

Promocja "10% na start"

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Promocji „10% na start” jest WUTECH S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Koniawska 49D, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „10% na start”.
 3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.masterio.pl.
 4. Promocja trwa do 31.03.2017.
§ 2. Warunki i zasady udziału w promocji
 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji "polubi" fanpage Masterio w serwisie społecznościowym Facebook oraz założy konto w sklepie internetowym www.masterio.pl, ma możliwość skorzystania z rabatu.
 2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 10%.
 3. Rabatem 10% objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym.
 4. Rabat 10% liczony jest od ceny aktualnie obowiązującej w sklepie internetowym.
 5. Rabat 10% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Rabat 10% zostanie automatycznie zastosowany na cenach każdego z produktów zaraz po zalogowaniu się do konta sklepu internetowego.
 7. Towar zakupiony w Promocji w sklepie internetowym podlega wymianie i zwrotom na zasadach wymiany i zwrotów określonych w Regulaminie Sklepu.
 8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt/produkty.
 9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w sklepie.
§ 3. Postanowienia końcowe
 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy zawarte w Regulaminie Sklepu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.