Płyny czyszczące

Aceton techniczny do skutecznego czyszczenia, odtłuszczania i mycia.

Octan n-butylu – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i alkoholu n-butylowego.

Masterio ED1000 to alternatywa dla najczęściej stosowanych w branży kompozytowej rozpuszczalników takich jak aceton i chlorek metylu, posiadając w stosunku do nich przewagę w postaci dużo wyższych temperatur zapłonu