Grzałki

Elementy grzejne stosowane do podgrzania i utrzymania temperatury roboczej w stacji klejowej.